Met welke uitdaging kunnen wij u helpen?

De wereld van verkeer en mobiliteit verandert snel. Verkeerssystemen worden steeds geavanceerder. Tegelijkertijd zien we dat wegbeheerders steeds meer een regiefunctie innemen en initiatief van de markt vraagt. Tevens wordt kennis bij wegbeheerders schaarser, terwijl deze misschien wel harder nodig is dan ooit. Voor nu én in de toekomst.

Dimatrics helpt u als wegbeheerder bij het invullen van die opgave. Wij hebben kennis van verkeer, ICT, organisatie en contracten. Of het nu om een klassiek verkeerslicht gaat of het nieuwste type i-VRI, een solitair parkeersysteem of een verkeerscentrale. Vanuit onze 4 kernwaarden helpen wij u verder.

Dimatrics, adviseurs in slimme verkeerssystemen!

Maatwerk: de klant staat centraal

Vanuit ons kantoor in het midden van het land proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Afhankelijk van uw vraag kan dat ook bij u in huis. Wij zijn daarbij altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Dat uit zich in een houding die u mogelijk als kritisch ervaart, maar die erop gericht is om uiteindelijk het juiste eindproduct te realiseren.

Onafhankelijk en transparant

We zien regelmatig dat marktpartijen een bepaalde afhankelijkheid proberen te creëren. Als Dimatrics staan wij voor leveranciersonafhankelijkheid. Het gebruik van vrij beschikbare software en open source koppelvlakken juichen wij sterk toe. In onze adviezen zijn we transparant over de te maken keuzes.

Ontzorgende kwaliteit

In ons werk zijn we veeleisend. Afspraak is bij ons ook echt afspraak. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de werkzaamheden en de kwaliteit die we leveren. Dit dragen we uit naar de mensen met wie we samenwerken. Door onze werkwijze ontzorgen wij u als klant. Wij beloven niet dat een project succesvol verloopt, maar wel dat het succesvol afgerond wordt!

Duurzaamheid

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Realisatie en beheer van verkeerssystemen brengen grote kosten met zich mee. Wat zijn dan slimme keuzes met het oog op de toekomst? Wij gaan met u in gesprek en brengen in kaart wat voor u belangrijk is. Zo helpen wij u deze vragen te beantwoorden en de juiste keuzes te maken.